Poradenství a terapie

Bc. Adéla Stejskalová, DiS.

– Poradenství Praha, Roztoky u Prahy SCHWARZ Clinic

– Poradenství Brno

Služba v oblasti speciálního poradentství a terapií. Pomáhám lidem nalézt životní harmonii, klid i poslání. Řeším také nečekané životní situace a závažné problémy. Mým úkolem je vést lidi ke své čiré podstatě, ať už v osobním, pracovním nebo partnerském vztahu. Některé situace nás v životě mohou natolik zasáhnout, že ztlumí naše světlo. Faktem tohoto uvědomění je možnost nápravy a změny. Dovolte si umožnit poradit, dokud je čas.

Jak to probíhá

  • Tato služba je individuální, pracuje se pouze s jedním klientem v prostředí krásné ordinace. Je určena pro dospělé, děti a mládež.

  • Základním prvkem je rozhovor, rozdělený na několik částí, jehož součástí jsou doporučené metody, navržené postupy a úkoly, které klienta vedou k vyřešení problému.

  • Jako další jsou používané prvky vizualizace, pozitivní afirmace, terapie psaním seznamů, karty, techniky používané v Peruánském učení Kurandery (posvátné moudrosti a síly ženy). Vše záleží na individuálnosti každého člověka. Veškerou péči se snažím maximálně soustředit na nejefektivnější formu pomoci. Děkuji za důvěru a těším se na setkání.

  • Časové rozvržení dle závažnosti tématu.  Minimálně 60 min, dále 90 minut, nebo u závažnějších témat 120 minut.

  • Lze přijít jednorázově, či zahájit opakované návštěvy, které povedou k výraznému zlepšení celkové životní situace.

  • Cena 700 Kč/ 60 min.

Nejčastější témata k řešení

Osobní poradenství 

– jedná se o dlouhodobé či nárazové životní potíže jakéhokoliv problému

– rodinné, osobní, pracovní problémy

– krizové období, přechod, smrt blízkého a další vážná i méně závažná témata

Vztah k sobě, vztahy

– nízká sebedůvěra, méněcennost, síla v partnerství jen na jedné straně, osobní hranice

– emoční bloky

Síla ženy

– je pro ženy, dívky, které potřebují objevit, ukotvit a umět používat svou sílu

– ženy a sexualita, nevěra, podvody, méněcennost ženy, nízká sebedůvěra, ponižování, problémy s partnerem, první lásky

– ženy, jež neumění využít své ženství k radosti a prospěch, téma: kdo jsem jako žena, umění používat svou ženskou sílu v běžném životě. (ve vztahu k sobě, partnerovi, v práci, ostatním lidem)

– úloha žen ve společnosti, kolektivní ženská podstata

Objevení potenciálu, Kariérové poradenství

– určeno především pro mladé lidi, kteří se rozhodují při výběru typu školy/ povolání, či lidé, kteří se stále „hledají“ aby našli své naplňující pracovní uplatnění

– pracovní přetížení, problémy na pracovišti

– volba povolání, životně důležitá rozhodnutí

– téma: kdo jsem, a co tady na tomto světě mám dělat, abych byl spokojen, a naplněn radostí z práce

– objevování individuálního potenciálu vede k pozvedání lidstva i kolektivně

O mně

Studovala jsem speciální pedagogiku, věnuji se prací s lidmi i mládeží od dětství. Pracovala jsem jako pečovatelka, učitelka, speciální pedagožka na základní i střední škole. Na SCHWARZ CLINIC poskytuji individuální odborné poradenství s holistickým přístupem.

 Pomáhám lidem nalézt životní harmonii, uchopit jejich směr, klid i poslání. Miluji život a všechny oblasti v něm. V mém vlastním zájmu je se neustále vzdělávat a duchovně růst. Miluji životní elán a mou vnitřní motivací je přimět ke šťastnému životu co nejvíce lidí.  Každý den se probouzím štěstím a žiju plně esenci svého života. Bože díky, za to všechno, že tohle mohu šířit.

„Tady na tomto světě jsme krátký čas, proto ho pojďme co nejvíc naplnit radostí, spokojeností, a elán života prodloužit na maximum…“

Žijeme v době, kdy je čím dál složitější jednat hlasem svého srdce. Lidské masky jsou čím dál složitější, systém je natolik promyšlený, že je snadné se v něm ztratit.

Vhodnými metodami a postupy znovu nalezneme správný směr a uchopíme tak život do vlastních rukou.  Životní motivací docílíme maximální spokojenosti správným konáním.

Dovolte si umožnit poradit. Ulevíte si od celé situace hlavně sobě, ale i druhým. Řešte své problémy dřív, než nad nimi ztratíte kontrolu. Pochopení, nadhled nad celou situací Vás přiměje k správnému jednání. Ten, kdo své problémy řeší, je blíže úsvitu naděje změny. Kdo správným směrem usiluje o změnu, stává se tou změnou.

„Nemůžeme žít život bez problémů, ale můžeme si ho takový udělat.“